Mida 99% capai pelaburan digital RM70 bilion

PETALING JAYA: Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (Mida) berada di landasan yang tepat untuk mencapai sasaran RM70 bilion untuk pelaburan di sektor yang berkaitan digital, sejajar dengan strategi Pelan Tindakan Digital Malaysia (MyDigital).

Pejabat Pelaburan Digital (DIO – Digital Investment Office), platform kerjasama antara Mida dan Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), telah berjaya memudahkan pelaburan bernilai RM66.47 bilion setakat September 2022, iaitu lebih 99% daripada sasaran di bawah inisiatif MyDigital .

Projek pusat data (Data Centre) dan pengehosan data terkenal yang diluluskan termasuk projek Bridge Data Centers Malaysia III Sdn Bhd dan ByteDance System Sdn Bhd, serta syarikat senaraian awam Malaysia YTL Power International Bhd.

Pengarah Eksekutif (pembangunan perkhidmatan) Mida Zuaida Abdullah berkata penggunaan digital di dalam perniagaan semakin pesat, walaupun masih rendah dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) berikutan halangan seperti kos teknologi dan ketiadaan strategi digital.

Beliau mengakui perjalanan pendigitalan boleh mencabar bagi PKS kerana mereka harus menerima kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI – Artificial Intelligent), Internet Perkara (IoT – Internet of Things) dan Data Besar (Big Data).

“Untuk tujuan ini, Mida memudahkan pemain industri dalam perjalanan transformasi digital mereka untuk mengurangkan jurang digital antara PKS Malaysia dan syarikat multinasional (MNC) di Malaysia,” katanya kepada Bernama.

Transformasi digital PKS

Pada 2021, Mida bekerjasama dengan Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) dan Intel Malaysia untuk program AI untuk PKS (AI4S).

Sebanyak 100 PKS telah dipilih untuk menyertai program itu, di mana mereka menjalani proses dan latihan yang membolehkan teknologi yang komprehensif untuk melaksanakan projek perintis yang diperibadikan untuk perniagaan mereka untuk memulakan perjalanan penggunaan teknologi AI mereka.

Selepas itu, Mida, MPC dan Intel melancarkan buku kecil kompilasi projek konsep produktiviti Melalui Pendigitalan – AI4S yang memaparkan 31 projek perintis yang telah siap pada 22 Jun 2022.

Mida dan MDEC telah menubuhkan DIO pada 2021 untuk menarik, menyelaras, mempromosi dan memudahkan semua pelaburan digital di Malaysia, di samping mengukuhkan penyelarasan di kalangan semua agensi penggalakan pelaburan (IPA) di negara ini.

Langkah itu diperakui oleh Majlis Kebangsaan Ekonomi Digital dan Revolusi Perindustrian Keempat (MED4IR).

Menurut Zuaida, penubuhan DIO adalah tepat pada masanya dan sejajar dengan peralihan pelaburan global ke arah pendigitalan dan Revolusi Perindustrian 4.0 (IR 4.0), mewujudkan cadangan nilai yang unik dan menarik untuk menarik lebih banyak projek berkaitan digital.

Strategi untuk menggalakkan pelaburan digital

Zuaida berkata Malaysia sentiasa bersedia untuk mengalu-alukan pelaburan berkualiti dan menggalakkan syarikat menerima teknologi baharu dan termaju untuk mengukuhkan ekosistem industri dengan meningkatkan tahap produktiviti, meningkatkan kecekapan dan meningkatkan keupayaan tempatan.

“Memandangkan pendigitalan adalah segmen yang berkembang pesat dan menjadi norma baharu, kami juga mengalu-alukan teknologi baharu yang boleh meningkatkan keupayaan Malaysia sebagai sebuah negara digital.

“Berikutan IR 4.0, perniagaan lebih berminat untuk memperoleh pengetahuan dan kepakaran yang mereka perlukan,” katanya.

Zuaida juga menyatakan bahawa inisiatif kerajaan dalam mempercepatkan pelancaran rangkaian 5G melalui Digital Nasional Bhd akan menjadi pemacu utama pertumbuhan ekonomi Malaysia.

“Penggunaan teknologi 5G diunjurkan meningkatkan keluaran dalam negara kasar Malaysia sebanyak 5% atau RM122 bilion dan mewujudkan 750,000 pekerjaan berkemahiran tinggi pada 2030; memacu kecekapan, meningkatkan produktiviti dan mencipta peluang baharu untuk ekonomi Malaysia,” tambah Zuaida.

Sehingga Disember 2022, usaha pelancaran 5G Malaysia telah mencapai hampir 50% liputan kawasan berpenduduk di seluruh negara.

Tinjauan 2023

Mida akan meneruskan promosinya dan melaksanakan pelan tindakannya untuk meningkatkan lagi penggunaan pendigitalan dalam perniagaan, dengan lebih fokus pada agenda alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG –Environmental, social, and governance ) dalam perancangan projek.

Zuraida berkata bahawa merapatkan agenda ESG dan transformasi digital adalah penting, sambil menyatakan bahawa sekarang adalah masa untuk perniagaan dan teknologi bersatu untuk merancang masa depan yang mampan.

“Syarikat pusat data, sebagai contoh, mempunyai sasaran korporat untuk mengurangkan jejak karbon mereka dan menetapkan matlamat bercita-cita tinggi untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih dalam tempoh 20 hingga 30 tahun akan datang.

Selain itu, Mida telah menggesa MNC untuk melabur dalam peningkatan kemahiran, kemahiran semula dan kemahiran pertukaran bakat mereka untuk merapatkan jurang kemahiran sebagai sebahagian daripada elemen sosial ESG.

Mengambil Microsoft sebagai contoh, beliau berkata gergasi teknologi itu telah mengumumkan komitmennya untuk meningkatkan kemahiran satu juta rakyat Malaysia menjelang akhir 2023 melalui inisiatif Bersama Malaysia.

“Sehingga Ogos 2022, Microsoft telah mencapai lebih 60% daripada sasaran kemahirannya atau 600,000 bakat,” tambah Zuraida.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *