Lonjakan Nilai Bisnes Digital Anda Dengan Pelancaran

Bagaimanakah seseorang mengetahui nilai pelancaran bisnes digital baharu kepada pemegang saham syarikat atau pihak awam ? Ini adalah soalan praktikal yang tidak terjawab dalam pemasaran. Kurang daripada 3% bisnes melebihi RM5 juta dalam jualan pada tahun pertama pelancaran.

Pelancaran bisnes adalah penting bagi syarikat digital untuk:

  • (a) meningkatkan hasil;
  • (b) meningkatkan reputasi syarikat;
  • (c) malah mendapat pelanggan baharu, sekali gus memastikan syarikat itu bertahan.

Syarikat ingin melihat bisnes baharu berjaya, selalunya dengan jangkaanyang tinggi untuk melihat peningkatan ketara dalam jualan, lebihperhatian pelanggan kepada produk baharu dan ingin menguasai bahagianpasaran yang lebih besar. Bagaimanapun, harapan ini mungkin tidak menjadi kenyataan bagi kebanyakan syarikat kerana 80% hingga 85% pelancaran gagal, bermakna produk baharu itu tidak diterima oleh pengguna.

Walaupun kadar kegagalan pelancaran syarikat baharu adalah tinggi,
kebanyakan firma di seluruh dunia terus melabur dengan banyak. Syarikattelah membelanjakan AS$2.3 trilion, iaitu 2% daripada pendapatan dunia. Pelaburan industri farmaseutikal dalam produk baharu adalah lebih tinggi, diikuti oleh sektor teknologi termasuk digital, automobil dan kepenggunaan, di mana kira-kira 20% daripada pendapatan diperuntukkan kepada produk baharu. Pelancaran produk baharu semakin menjadi penting bagi syarikat untuk mampan bagi menjamin pertumbuhan.

Pelancaran bisnes baharu secara amnya dilihat sebagai sebahagian daripada aktiviti pemasaran dan kurang perhatian diberikan kepada penilaian pasaran pelabur terhadap pelancaran tersebut. Kajian lepas mengenai pelancaran bisnes baharu adalah tentang kepentingan strategi dan prestasi produk yang diisytiharkan sendiri. Pelan pelancaran sering dilihat sebagai aspek operasi pemasaran untuk mengenal pasti pasaran sasaran, menentukan campuran pemasaran dan meramalkan prestasi.

Kajian mendapati bahawa penggerak pertama atau pengasas dalam pasaran (pioneer) menikmati faedah kewangan bersih untuk masa yang terhad dalam beberapa tahun. Tetapi keuntungan kewangan untuk berkongsi nilai terhakis tidak lama selepas tempoh masa yang lebih lama apabila sebahagian besar keuntungan nilai berlaku. Ini akibat tidak berevolusi atau tidak menguasai teknologi digital yang kian berkembang pesat di dunia pemasaran dan perniagaan.

Pelancaran bisnes digital membawa kepada apa yang telah dicipta sebagai nilai masa wang, di mana syarikat mempercepatkan aliran tunai semasa dan memendekkan prestasi kewangan masa hadapan ke masa sekarang. Tetapi tidak ada yang menggunakan usaha mereka untuk persoalan yang lebih penting tentang bagaimana pemegang saham, sebagai pelabur, meletakkan nilai wang. Mengukur nilai wang bagi pelancaran bisnes baharu adalah tugas untuk pelabur, yang, antara lain, mungkin telah menganalisis dengan teliti maksud “kenaikan jualan” atau keuntungan untuk harga saham atau pemilikan perniagaan.

Ringkasnya, sesebuah syarikat baru mengalami perubahan nilai perniagaan setiap kali produk baharu dilancarkan, di mana pelabur meletakkan nilai wang dengan menaikkan harga saham syarikat. Jendela Biz mengira nilai itu menggunakan data yang dikumpul untuk pelancaran perniagaan teknologi maklumat dan bisnes online selama hampir dua dekad.

Amat jelas bahawa kesan purata semua bisnes baharu apabila melakukan pelancaran telah mengubah serta melonjak nilai syarikat sebanyak 8% pada setiap acara, termasuk pengenalan produk baharu. Kajian lebih terperinci oleh Jendela Biz terhadap statistik mendedahkan bahawa terdapat dua tempoh tertentu di mana harga meningkat. Sepanjang 10 hari pertama, kenaikan adalah untuk pengumuman rasmi pelancaran bisnes baharu dan peningkatan seterusnya adalah kira-kira 3% setiap acara.

Sebelum pengumuman rasmi, maklumat tentang bisnes dan produk baharu dibocorkan atau dicari oleh pengguna serta pelabur untuk menolak melonjakkan nilai syarikat. Jendela Biz menyebut nilai pra-pengumuman ini yang timbul daripada pengguna, pemerhati pasaran dan pelabur yang mencari maklumat yang belum didedahkan sekali gus mendorong harga saham syarikat naik.

Oleh itu, metodologi ini mencukupi untuk menganggarkan nilai syarikat baharu dengan tepat. Metodologi ini seperti yang digambarkan secara ringkas menggunakan pelancaran boleh diperluaskan kepada lebih banyak syarikat, lebih banyak industri, malah ke negara luar. Semoga idea ini diterima pakai oleh pemilik Tawaran Perniagaan Digital Jendela Biz untuk menentukan nilai wang pelancaran bisnes mereka.

Tawaran perniagaan digital yang tersedia dan lengkap untuk dimiliki boleh dilihat di https://jendela.biz/tawaran

Atau untuk maklumat lanjut, boleh menghadiri ke Jendela Biz Opportunity Preview (JOP) pada 10 September ini seperti maklumat di poster bawah.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *