Geran RM50 juta dalam sektor Pelancongan, Seni & Budaya denganMyCutiHome

Di bawah Geran Padanan Pelancongan, Seni, dan Budaya (GPPSB), terdapat 2 jeni geran yang tersedia iaitu – Geran Sepadan Sektor Pelancongan (GSSP) and Geran Sepadan Sektor Kebudayaan (GSSK).

Kedua-dua geran adalah inisiatif Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan (MOTAC), sebagai sebahagian daripada Pelan Pemulihan Pelancongan MOTAC. Dengan menawarkan geran ini, matlamatnya adalah untuk membantu pemain industri daripada pelbagai sektor dan latar belakang menganjurkan program/acara pelancongan, seni dan budaya berimpak tinggi pada tahun 2022.

Jendela Biz telah menyediakan platform bisnes digital yang siap tersedia untuk memudahkan pemilik perniagaan ini memperoleh Geran ini dengan mudah. Rujuk Tawaran Perniagaan Digital Jendela Biz ini : https://jendela.biz/tawaran/mycutihome

Menurut YB Dato’ Sri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, jumlah peruntukan untuk geran tersebut ialah RM50 juta

Beliau juga menambah bahawa pemberian itu bertujuan untuk mencergaskan dan menggiatkan semula sektor pelancongan dan kebudayaan, yang telah terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 sejak dua tahun lalu.

Pada masa yang sama, ini akan membantu pemain industri yang berkaitan terus diperkasakan kerana mereka mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang selamat. Ia juga akan merangsang ekosistem seni dan budaya negara, di samping mewujudkan semula Malaysia sebagai destinasi pelancongan utama di rantau Asia.

Berikut ialah pecahan dua geran berbeza:

1. GSSP memberi tumpuan kepada penganjuran program/acara pelancongan domestik dan antarabangsa sebaik sahaja sempadan dibuka semula

Acara atau program domestik

  • Pemberian sehingga RM500,000
  • Mesti memohon sekurang-kurangnya 60 hari sebelum program/acara

Acara atau program antarabangsa

  • Pemberian sehingga RM1,000,000
  • Mesti memohon sekurang-kurangnya 90 hari sebelum program/acara

Acara-acara ini boleh digunakan untuk pelancaran dan publisiti bisnes digital MyCuti Home anda. Jendela Biz akan bersama-sama dengan Kementerian untuk melancarkannya.

Penganjur dibenarkan memohon geran untuk lebih daripada satu program/acara yang berlangsung pada tahun 2022, tetapi setiap permohonan harus mempunyai konsep dan ciri yang berbeza. Konsep yang dibawakan oleh bakal pemilik perniagaan ini dan Jendela Biz ialah konsep pelancongan tempahan tempat tinggal melalui kaedah digital yang pertama oleh syarikat tempatan.

Mesti ingat, program/acara yang diluluskan mesti dijalankan selewat-lewatnya pada 31 Disember 2022, dan tiada lanjutan akan dibenarkan.

Tarikh akhir permohonan untuk GSSP: 31 Oktober 2022


2. GSSK memberi tumpuan kepada penganjuran program/acara seni dan budaya berimpak tinggi

Amaun peruntukan maksimum untuk GSSK ialah RM500,000 untuk satu program/acara yang diadakan di negara ini pada tahun 2022.

Sama seperti GSSP, penganjur dibenarkan memohon geran untuk lebih daripada satu program/acara yang berlangsung pada 2022, tetapi setiap permohonan harus mempunyai konsep dan ciri yang berbeza.

Badan Bukan Kerajaan (NGO) dan Pertubuhan Bukan Untung (NPO) akan mendapat geran yang meliputi sehingga 90% daripada anggaran kos perbelanjaan keseluruhan, manakala syarikat boleh mendapatkan geran yang meliputi sehingga 80% daripada anggaran kos daripada perbelanjaan keseluruhan. Inilah yang dijamin oleh Tawaran Perniagaan Digital Jendela Biz untuk bakal pemilik bisne ini.

Pemohon yang berjaya akan menerima deposit pertama sehingga 80% daripada jumlah amaun yang diluluskan sebelum program/acara mereka bermula. Baki akan diberikan kepada mereka selepas MOTAC menerima dokumentasi pemohon yang lengkap.

Program/acara yang diluluskan mesti dijalankan selewat-lewatnya pada 31 Oktober 2022, dan tiada lanjutan akan dibenarkan.

Tarikh akhir permohonan untuk GSSK: 31 Ogos 2022


Permohonan untuk GSSP dan GSSK kini dibuka.

Untuk memohon atau mendapatkan maklumat lanjut dengan pegawai Jendela Biz. Layari konsep MYCutiHome diĀ https://jendela.biz/tawaran/mycutihome

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *